"Ummeljoki sijaitsee Kymijoen länsi- eli Ruottin puoleisella rannalla. Keskikoskensillan kautta pääsee Ummeljoelta sen 'venäjänpuoleiseen' taajamapariin Myllykoskelle. Muinaisen valtakunnanrajan ylittävä Keskikosken silta on tiehallinnon museosilta. Se on teräsbetonikantinen teräksinen sauvakaarisilta, joka on rakennettu 1954.

Ummeljoki koostuu jokivarren taajamasta ja laajasta maaseudusta, joka rajoittuu entiseen Elimäenkuntaan ja etelässä Anjalaan. Nykyään Ummeljokeen katsotaan myös Takamaa, missä sijaitsee mm. Wrede-suvun omistama Takamaan kartano eli Rabbelugn, joka on suvun asumiskäytössä edelleen.

Ummeljoen saha sijaitsi nykyisen paperitehtaan kohdalla. Se valmistui 1758, mutta siellä oli sahattu jo pari vuotta aikaisemmin. Myös Ummeljoen sahalla oli neljä kaksoisraamia. Sahan tuotanto kilpaili tasapäisesti Heikkilän sahan vuosituotannon kanssa. Ummeljoen saha jatkui eri omistajien toimesta 1880-luvun loppupuolelle. Sahamiehiä oli 60-70 sekä lisänä tilapäistä työvoimaa.

Toimeentulo on tullut aikaisemmin maataloudesta ja teollisuudesta. Nykyisin kylään on syntynyt kiitettävästi erilaista yritystoimintaa. Kylässämme on parhaimmillaan toiminut yhtäaikaisesti 10 kyläkauppaa. Nyt lähimmät kauppapalvelut ovat vieläkin suhteellisen lähellä Myllykoskella ja Anjalassa.

Aktiivisen yhdistystoiminnan hedelmänä meillä on Työväentalo ja Sörkän lava Ummeljoen Yrjölänmäellä koulun läheisyydessä. Talo on rakennettu 1912 ja lava 1950-luvulla. Peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä talo sai sosiaalitilat, ajanmukaisen keittiön sekä lämmityksen. Talo on kulttuuri- ja rakennusperinne- suojelukohde. Talon käytöstä saa tietoa osoitteesta: www.ummeljoentyovaentalo.fi

Toinen hieno yhdistys on 1981 perustettu Anjalankosken Mäkiseura ry., jonka toiminta keskittyy Rajakalliolle, Ummeljoen takamaalle. Rajakallio on kaupungin omistama ulkoilualue, joka hoidetaan talkoilla mäkiseuran jäsenien toimesta seuran puheenjohtajan Arsi Sjögrenin johdolla. Alueella on neljä hyppyrimäkeä, hiihtomaja sekä 0,5km latu lapsille ja noin 2km pitkä latu erittäin vaihtelevassa maastossa.

Ummeljoen kyläkirkko toimii päivittäin alueen asukkaiden hengellisenä tukikohtana. Seurakunnan päiväkerho, Tarinamiehet, lähetyspiiri ja monet muut tahot kokoontuvat kyläkirkon kodikkaissa tiloissa.

Edellisten lisäksi Ummeljoella toimii runsaasti erilaisia upeita seuroja ja järjestöjä. Niiden toimintaa koordinoimaan ja tiedotusta helpottamaan perustettiin vuonna 2010 Ummeljoen kyläyhdistys ry.
Se pyrkii kaikkinaiseen kylän edunvalontaan.

Ummeljoki on hyvä paikka elää, asua ja harrastaa - uskomme, että niin myös tulevaisuudessa.
 
Kaupungin palveluina alueella on päiväkoti ja Ummeljoen koulu. Koulussa on lähes 100 oppilasta esikoulussa sekä 1.-6. luokilla.

Siirretään päiväkoti koulun kanssa samalle alueelle, jolloin pystytään hyödyntämään koulun ulko- ja sisäliikuntapaikkoja. Näin lapset toimisivat turvallisesti samalla mäellä päivähoidosta aina kuudennen luokan loppuun."

Kokosi Kari Finér  (tekstiä päivitetty 8.12.2014)Etsi