Ummeljoen kyläyhdistys ry:n tarkoituksena on

- edistää ja kehittää kylän asukkaiden yhteistyötä
- vaalia kylän kulttuuriperintöä
- edistää kyläkulttuurin kehittymistä ja asukkaiden viihtyvyyttä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä ja antaa lausuntoja
- järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia ja retkiä
- harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa
- järjestää kylän yhteisiä tilaisuuksia
- toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi,
hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan:

- järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
- järjestää myyjäisiä
- ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
- harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä


Etsi